Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate pentru Eurojob Denmark ApS

1. Operatorul de date

Eurojob Denmark ApS
Bredgade 36
6900 Skjern
Cvr. Nr.: 37645176 

Conducerea/persoana de contact:
Arctica Tobler
Telefon: 93391373
E-mail: at@eurojobdk.com 

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal și a scopurilor

Eurojob Denmark ApS prelucrează date cu caracter personal despre tine atunci când ne contactezi prin e-mail, scrisori, site web, rețele de socializare și prin intermediul realizării contractelor și a acordurilor.
Datele cu caracter personal pe care ni le transmiți, în format digital sau pe suport de hârtie, vor fi prelucrate de către personalul nostru în funcție de scop și relevanță. Prin urmare, datele tale personale vor fi tratate și stocate în mod confidențial și sigur și numai personalul relevant va avea acces la datele tale personale și la orice alte fișiere. Ștergem datele tale personale atunci când nu mai este necesar să le prelucrăm.
Ca regulă generală, prelucrăm numai date obișnuite cu caracter personal.

Prelucrarea este efectuată pe baza:

  • Articolul 6 alineatul (1) din RGPD (a) consimțământul
  • Articolul 6(1) din GDPR (b) contract/acord
  • Articolul 6(1) din GDPR (f) interesul legitim.

2.1. Clienți

Utilizăm datele tale cu caracter personal pentru a îndeplini obligațiile din relația contractuală cu tine/compania ta.
De asemenea, le folosim pentru a ne îmbunătăți serviciile și pentru a ne putea direcționa mesajele noastre către tine și compania ta, inclusiv pentru a vă direcționa publicitatea și conținutul către tine.
Vom stoca datele tale cu caracter personal atât timp cât avem o relație contractuală activă cu tine sau compania ta.
Odată ce relația contractuală a luat sfârșit, vom stoca datele tale personale atât timp cât suntem obligați prin lege, inclusiv legislația contabilă.
În unele cazuri, vom colecta și prelucra și alte date cu caracter personal în legătură cu comunicările continue dintre părți.

2.2. Furnizori și alți parteneri

În cadrul Eurojob Denmark ApS, folosim mai mulți furnizori și parteneri în diverse scopuri.
Pentru ca noi să ne îndeplinim obligațiile de plată și să primim serviciile noastre în cadrul diferitelor acorduri, colectăm și prelucrăm mai multe date cu caracter personal despre angajații acestor furnizori și colaboratori.
În acest context, colectăm informații privind numele, numărul de telefon, adresa de e-mail, funcția la locul de muncă și locul de muncă.
În unele cazuri, colectăm și prelucrăm alte date cu caracter personal în legătură cu comunicarea continuă prin intermediul părților.

2.3 Candidați pentru clienții noștri

Dacă ești candidat/ aplicant pentru un post la unul dintre clienții noștri, prelucrăm datele tale cu caracter personal în legătură cu procesul de selecție și angajare.
Dacă trebuie să procesăm date personale confidențiale sau sensibile, vei fi informat despre acest lucru și ți se va cere să îți dai consimțământul.
Candidații din baza noastră de CV-uri sunt stocați timp de șase luni, cu excepția cazului în care a fost dat acordul pentru o stocare mai lungă.

3. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

În legătură cu executarea acordurilor/contractelor cu clienții, poate fi necesar ca părțile terțe să utilizeze datele tale personale pentru a-ți furniza serviciile solicitate. Aceștia pot fi parteneri de afaceri care au nevoie de datele tale personale pentru a efectua anumite tranzacții, precum expediere sau reparații.
De asemenea, datele sunt prelucrate de operatorii noștri de date în legătură cu operarea sistemelor IT și a serviciilor conexe.
În plus, facem cunoscute datele cu caracter personal unor terțe părți, inclusiv autorităților publice, numai dacă v-ați dat consimțământul explicit în acest sens sau dacă avem o obligație legală de a face acest lucru.

4. Consimțământ

În cele mai multe cazuri, prelucrarea de către noi datelor tale cu caracter personal se bazează pe un alt temei juridic decât consimțământul. În măsura în care este posibil să fi obținut consimțământul tău pentru o anumită prelucrare a datelor cu caracter personal, ai dreptul de a-ți retrage consimțământul în orice moment. Poți face acest lucru contactându-ne la datele de contact din secțiunea 1. Dacă alegi să îți retragi consimțământul, acest lucru nu va afecta legalitatea prelucrării de către noi a datelor tale cu caracter personal pe baza consimțământului tău anterior și până în momentul retragerii. Prin urmare, dacă îți retragi consimțământul, acesta va intra în vigoare din acel moment.

5. Contact prin e-mail, site web și rețele de socializare

Clienții, furnizorii, partenerii de afaceri ne pot contacta prin diverse canale. Scopul contactelor variază foarte mult, dar cel mai adesea are loc în legătură cu solicitări de servicii sau clarificări în legătură cu relațiile cu clienții/furnizorii.
Atunci când ne contactezi, colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal despre tine. Acestea vor fi, de obicei, numele, numărul de telefon și adresa de e-mail, dar vom stoca și informațiile conținute în mesajul pe care îl trimiți.

6. Stocarea și ștergerea datelor cu caracter personal

Ștergem datele tale cu caracter personal în conformitate cu termenul general de prescripție aplicabil în Danemarca. Ștergem datele cu caracter personal care nu mai sunt necesare atunci când ne-am îndeplinit obligațiile în legătură cu unul sau mai multe dintre scopurile pentru care au fost colectate.
Dacă dorești să afli mai multe despre cât timp păstrăm datele tale personale, nu ezita să ne contactezi.

7. Securitate

Pentru a proteja datele cu caracter personal de care suntem responsabili, am pus în aplicare o gamă largă de măsuri de securitate tehnice, fizice și organizaționale.
Avem proceduri interne pentru gestionarea corectă a datelor cu caracter personal, numai angajații care au nevoie de ele în interes de serviciu au acces la aceste date și, în plus, am adoptat o politică de securitate și IT.
Procedurile și politicile de mai sus sunt revizuite periodic și cel puțin o dată pe an.

8. Drepturi

În conformitate cu GDPR, ai mai multe drepturi în legătură cu prelucrarea de către noi a datelor tale personale. Dacă dorești să îți exerciți drepturile, te rugăm să ne contactezi.

  • Ai dreptul de acces și de rectificare, adică poți solicita să îți vezi datele cu caracter personal și să le rectific/actualizezi în orice moment.
  • Ai dreptul de a solicita ștergerea, adică poți solicita ștergerea datelor tale cu caracter personal, cu excepția cazului în care considerăm că este necesar să le păstrăm pentru o perioadă mai lungă de timp din motive contabile sau legale. Datele vor fi șterse cel târziu atunci când orice pretenții legale s-au prescris.
  • Ai dreptul de a restricționa prelucrarea, adică poți controla orice restricție a prelucrării.
  • Ai dreptul de a contesta, adică în anumite cazuri, ai dreptul de a contesta prelucrarea legală a datelor tale cu caracter personal de către noi.
  • Ai dreptul la transferul/livrarea datelor (portabilitatea datelor).
  • În anumite cazuri, ai dreptul de a primi datele tale cu caracter personal și de a solicita ca acestea să fie transferate către un alt operator.
  • Ai dreptul să primești datele cu caracter personal pe care ni le-ai furnizat.

Poți citi mai multe despre drepturile tale în ghidul Autorității pentru Protecția Datelor privind drepturile persoanelor avizare, pe care îl poți găsi aici.

Poți depune reclamație la Autoritatea pentru protecția datelor. Dacă dorești să depui o reclamație, bineînțeles că dorim să fim informați și vom face tot ce putem pentru a rezolva situația, dar ai întotdeauna dreptul de a depune o plângere direct la Autoritatea daneză pentru protecția datelor, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tel. 3319 3200 sau e-mail dt@datatilsynet.dk, vezi mai multe la datatilsynet.dk.