Nyt

eurojob - medarbejdere fra Vietnam

Nu kan man hurtigt rekruttere medarbejdere fra hele verden

Vikar- og rekrutteringsbureauet Eurojob er blevet certificeret og er dermed blevet en del af fast-track ordning i forhold til medarbejdere fra andre lande en fra EU og Norden

Hos Eurojob kan man nu hurtigt og fleksibelt rekruttere arbejdskraft fra hele verden. Certificering hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), gør folkene bag Eurojob stolte, glade og optimistiske.

Eurojobs vikar- og rekrutteringsforretning er baseret på udenlandsk arbejdskraft. En forretning hvor man primært har rekrutteret arbejdskraft indenfor EU. Men i løbet af 2020 oplevede man en tiltagende udfordring med at rekruttere en række profiler indenfor EU's grænser.

- Jeg synes det i løbet af 2020 blev sværere at finde folk til slagterierne og til metalindustrien. Vi har indtil nu primært rekrutteret indenfor EU. Det er der flere årsager til. Arbejdsmarkedets fri bevægelig gør det administrativt nemmere og desuden har vi et vidt forgrenet netværk indenfor EU, fortæller ejer af Eurojob Lars Tobler. Men i løbet af 2020 ændrede Eurojobs geografisk fokus.

Ventetid på flere måneder

Et bureau fra Vietnam der formidler arbejdskraft, henvendte sig til Eurojob for at høre om de kunne være interesseret i et samarbejde i forhold til at rekruttere arbejdskraft fra Vietnam til Danmark. Eurojob gik i dialog med bureauet fra Vietnam. Næste step var at finde ud af, hvordan et samarbejde skulle se ud.

-Vi drøftede processer og fik set eksempler på profiler, som bureauet arbejdede sammen med. Vi synes det så interessant ud og set i lyset af, at vi oplevede udfordringer med at skaffe folk til slagterier og metalindustrien, synes vi det var værd at gå dybere ind i, siger Lars Tobler.

Hvis en person kommer fra et såkaldt tredjeland – lande udenfor EU, Norden, EØS og Schweiz – er det noget vanskeligere at få arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Den største del af udenlandsk arbejdskraft i Danmark er derfor også fra EU. Mindre end 10 % af den udenlandske arbejdsstyrke er personer fra andre lande end Norden og EU.
Som EU-borger har man retten til at opholde sig og arbejde indenfor EU. Også kaldet arbejdsmarkedet fri bevægelighed. Disse regler gør det forholdsvist nemt at bevæge sig indenfor EU og tage arbejde.

- Det er forholdsvist nemt at operere med udenlandsk arbejdskraft fra EU. Vi søger for at ordne de administrative ting inden folk kan starte på en dansk arbejdsplads. Og det kan godt kræve lidt tålmodighed. Men det er noget nemmere, end når medarbejderen kommer fra tredjeland. Vi har oplevet at der kan gå 6-8 uger fra vi sætter processen i gang med at skaffe ophold- og arbejdstilladelse for folk fra tredjeland og til at de lovligt er klar til at gå på arbejde, fortæller Lars Tobler.

Godt for alle parter

Processen med godkendelse via SIRI kan dog gøres nemmere og mere fleksibel. Virksomhederne kan blive en del af en fast-track ordning, der gør det meget hurtige at få de nødvendige tilladelser til at arbejde og opholde sig i Danmark. Men inden man kan blive en del af fast-trask ordningen skal man certificeres.

Her er der en række krav man skal opfylde for at få certificeringen. Løn og ansættelsesvilkår skal generelt være sædvanlige efter danske forhold. Hvilket betyder at løn, arbejdstid, ferieforhold og opsigelsesvarsler skal være almindelige. Man skal også overholde overenskomst for den pågældende branche. For at blive certificeret må man ikke være straffet efter udlændingeloven og man må heller ikke have udestående med arbejdstilsynet. Alt dette kunne Eurojob opfylde.

- Vi har nu fået certificering hos SIRI og er både stolte og glade. Samarbejdet med SIRI har været fortrinligt og nu glæder vi os til at komme i gang med at bruge ordningen. Der er ingen tvivl om at det vil gavne vores muligheder. Men jeg synes også der er fair og menneskeligt bedre, at personen, der har truffet den store beslutning det er at flytte til et nyt land for at arbejde, ikke skal holdes på pinebænken i flere måneder. Og virksomheder kan også få en hurtig afklaring hvornår deres ny medarbejder kan starte, slutter Tobler.

Processen med at skaffe arbejds- og opholdstilladelse for en medarbejder fra tredjeland er med en fast-track ordning nede på cirka 10 dage.

eurojob - medarbejdere fra Vietnam

Nye muligheder med medarbejdere fra Vietnam

Eurojob tænker offensivt i et sværere marked

- Vi forsøger hele tiden at optimere på vores forretning og det vi kan tilbyde vores kunder, lyder det fra ejer af Eurojob, Lars Tobler om baggrunden for at Eurojob har indgået et samarbejde i forhold til at rekruttere medarbejdere fra Vietnam til Danmark.
Eurojob har i de senere år haft en succesfuld forretning med formidling af arbejdskraft fra andre lande – primært fra Europa. Forretningsmodellen har været succesfuld, hvilket bl.a. Børsens Gazellepris de sidste to år vidner om. Men for den foretagsomme Lars Tobler, med base i Skjern er det ikke nok.

- Der tales meget om krise, og det er ikke blevet nemmere det sidste års tid. Men vi tror på at man skal være offensive, når markedet bliver sværere. Det er klart man bliver nødt til at tilpasse sig og ændre fokus, når markedet ændrer sig. Men jeg tror ikke på, at man skal vente på at markedet bliver bedre. Man kan ikke spare sig ud af et sværere marked, lyder det fra Tobler.

Medarbejdere fra Vietnam

Eurojob har de senere år slået sig fast som en af landets bedste til at tilbyde vikar og rekrutteringsløsninger - udelukkende med udenlandsk arbejdskraft. For 5 år siden etablerede man kontor i Rumænien, hvor en stor del af medarbejderne til de danske virksomheder bliver rekrutteret fra. Men også i bl.a. Spanien, Italien og Portugal har man gode kontakter og netværk der sikrer kompetente og motiverede medarbejdere til bl.a. fødevareindustri, metalindustri, lager/logistik, byggebranchen, hotel- og restaurationsbranchen og landbrug.

Flere af Eurojobs kunder har fortalt at de har gode erfaringer med medarbejdere fra Vietnam. Kunderne fortæller at medarbejdere fra Vietnam generelt er meget arbejdsomme og kompetente. Dialogen med kunderne gjorde, at Lars Tobler og hans medarbejdere begyndte at undersøge mulighederne for at etablere et samarbejde i forhold til medarbejdere fra Vietnam.

Flavius Tarniceriu, HR og rekrutterings Manager hos Eurojob er tovholder på projektet, og han kan fortælle man er godt i gang.
- Vi afsøger hele tiden nye muligheder for at rekruttere den rette arbejdskraft til danske virksomheder. Vi blev opfordret til at se mod Vietnam, da flere af vores kunder har gode oplevelser med netop medarbejdere herfra. Vi har en samarbejdspartner i Vietnam, der hjælper med at knytte kontakten til potentielle medarbejdere og som foretager den første screening i forhold til kompetencer. De egnede kandidater går vi så i yderligere dialog med i forhold til deres ønsker og kompetencer, og om det matcher vores kunder og Eurojobs behov, fortæller Flavius Tarniceriu, der de sidste 6 år har arbejdet hos Eurojob.

Klar i løbet af marts

Flavius og de øvrige medarbejdere hos Eurojob har gennem noget tid arbejdet med at indhente godkendelser fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Godkendelse hos SIRI er første skridt i forhold til at medarbejdere fra Vietnam kan komme til Danmark for at arbejde. Eurojob hjælper desuden med at oprette bankkonto, finde bolig og egnet transport.

- Vi er godt i gang og håber at have de første medarbejdere klar til danske virksomheder i midten af marts. Til at starte med er det svejsere og slagtere der kommer herop fra Vietnam. Vi tror på der er et marked for netop de to fagområder, og så er der mange dygtige folk i Vietnam netop indenfor disse fagområder, siger Flavius.
Danmark har en dygtigt faglig arbejdsstyrke, og et tilbagevendende problem eller diskussion er om udenlandsk arbejdskraft nu også er kvalificeret til at udføre fagligt kompetent arbejde i Danmark.

- Dit pas afgører ikke om du er en dygtig elektriker, smed eller slagter. Men for at få lov til at udføre fagligt arbejde som udenlandsk medarbejder er det nødvendigt at få godkendt den uddannelse og erfaring man har fra hjemlandet.

- Vi sørger for få godkendt medarbejdernes certifikater og uddannelse, så de kan gå ind på lige fod med de danske medarbejdere, slutter Flavius, omkring den sidste nye udvikling i forretningen.

eurojob - udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft skaber vækst

At satse udelukkende på udenlandsk arbejdskraft har vist sig at være rigtigt for vikar- og rekrutteringsfirmaet Eurojob. Vinder igen Børsens Gazellepris

- Tilbage i 2016 besluttede vi at satse på arbejdskraft fra Europa frem for fra Danmark. Vi er 5-6 millioner indbyggere i Danmark contra 360 millioner i Europa. Derfor er mulighederne for at finde de rette profiler statistisk langt større. Men det er ikke noget man bare gør. Vi har gennem årene opbygget et netværk af kontakter i specielt Rumænien, hvor vi i 2018 etablerede kontor og pt. sidder der 5 medarbejdere her, fortæller en glad indehaver af Eurojob, Lars Tobler. 

Eurojob vinder for andet år i træk Børsens Gazellepris, som gives til virksomheder der over en 4 årig periode hvert år har fordoblet omsætning eller bundlinje. Eurojob er i dag en international arbejdsplads. Adressen hedder Bredgade i Skjern, men kommer man indenfor på kontoret er der mere international end midtjysk atmosfære. Ud af de 9 medarbejdere på hovedkontoret i Skjern, har 5 medarbejdere en anden baggrund end dansk. Ifølge Lars Tobler er netop medarbejdernes baggrund på kontoret en medvirkende årsag til Eurojobs succes.

 De tre B´er - bil-bank-bolig

- At vælge at rejse fra sit hjemland for at arbejde i andet land kan være ret udfordrende. Det danske system er for mig at se noget tungt at agere i. Det er derfor en stor fordel for de medarbejdere, som kommer herop for at arbejde, at de bliver modtaget af folk på kontoret, der selv har prøvet turen. Godkendelse og udfyldelse af diverse papirer, blive godkendt i en bank, finde en bolig og i det hele taget finde sig til rette kulturelt og praktisk. Vi kommer tæt på disse mennesker, og jeg tror også det er noget af grunden til at vi oplever glade og loyale medarbejdere, som får stor ros ude i virksomhederne. Vi hjælper altid med de tre B´er. Bank, bolig og bil, beretter Lars Tobler. Som også fortæller at det kan tage op til 3 måneder før en medarbejder har alt på plads og er godkendt, således at han/hun kan arbejde og modtage løn i en virksomhed. Tobler synes det er for lang tid, og det er medvirkende til at at mindske virksomhedernes fleksibilitet i forhold til at få løst opgaver her-og-nu.

Omkring 90 % af de medarbejdere der arbejder for Eurojob er blevet kontaktet og screenet i hjemlandet og er derefter rejst til Danmark for at udfylde en rolle hos en af Eurojobs kunder. Medarbejderne kommer som nævnt fra Rumænien men der kommer også en del fra Spanien, Italien og Portugal.

 Også udenlandsk arbejdskraft i fremtiden

Kan den udenlandske medarbejder tale dansk ? Det er et spørgsmål som Lars Tobler og de øvrige medarbejdere oplever hos de danske virksomheder.

-Der er naturligvis ikke mange, der taler dansk inden de kommer herop. Mange vælger at tage dansk kurser som bl.a. sprogskoler tilbyder. Men man kan komme langt med engelsk som hovedparten at vores medarbejdere mestrer.

Årets gazelle pris er den anden i træk og Lars Tobler tror på at Eurojob kan lave hattrick – tre i træk.
Årets gazelle pris er baseret på resultaterne i 2021. 2022 ser rigtig godt ud så det kan godt ende med en Gazelle også i 2023.
Generelt er Lars Tobler optimistisk i forhold til at levere udenlandsk arbejdskraft trods krig og krise.
Ifølge en analyse fra arbejderbevægelsens erhvervsråd i 2021 vil der mangle 90.000 faglærte i Danmark i 2030. De strukturelle udfordringer på det danske arbejdsmarked er Lars Tobler klar til at medvirke til at løse.

-Der kommer til at mangle faglærte indenfor bl.a. byggeriet, der kommer til at mangle på SOSU området. Så jeg tror der vil være nok af opgaver at løse for Eurojob i fremtiden. Vi skal tilpasse os markedet og udviklingen, og det er vi klar til, lyder det fra en af årets vindere af Børsens Gazellepris 2022.