Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Eurojob Denmark ApS

1. Dataansvarlig virksomhed

Eurojob Denmark ApS
Bredgade 36
6900 Skjern
Cvr.nr.: 37645176

Ledelse/kontaktperson:
Arctica Tobler
Telefon: 93391373
E-mail: at@eurojobdk.com

2. Behandling af persondata og formål

Eurojob Denmark ApS behandler personoplysninger om dig, når du retter henvendelse til os via mail, brev, hjemmeside, sociale medier og i forbindelse med opfyldelse af kontrakter og aftaler.
De personoplysninger, du indsender til os, digitalt eller i papirform, bliver behandlet af vores personale alt efter formål og relevans. Dine personlige oplysninger bliver således behandlet og opbevaret fortroligt og forsvarligt, og kun de relevante medarbejdere har adgang til dine personoplysninger og eventuelle filer. Vi sletter dine personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at behandle dem.
Som udgangspunkt behandler vi kun almindelige personoplysninger.

Behandlingen sker med hjemmel i:

  • Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 (a) samtykke
  • Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 (b) kontrakt/aftale
  • Persondataforordningens artikel 6 stk. 1 (f) legitim interesse.

2.1 Kunder

Vi bruger dine personoplysninger til at opfylde forpligtelserne i vores aftaleforhold med dig/din virksomhed.
Vi bruger dem også til at forbedre vores tjenesteydelser og til at kunne målrette vores budskaber til dig og din virksomhed, herunder målrette reklamer og indhold til dig/din virksomhed.
Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt aftaleforhold med dig/din virksomhed.
Når aftaleforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter lovgivning, herunder regnskabslovgivningen.
I enkelte tilfælde vil vi desuden indsamle og behandle andre personoplysninger, i forbindelse med at der sker løbende kommunikation gennem parterne.

2.2 Leverandører og andre samarbejdspartnere

I Eurojob Denmark ApS anvender vi en række leverandører og samarbejdspartnere til forskellige formål.
For at vi kan opfylde vores betalingsforpligtelser og modtage vores ydelser i henhold til de forskellige aftaler, indsamler og behandler vi en række personoplysninger om medarbejdere hos disse leverandører og samarbejdspartnere.
Vi indsamler i den forbindelse oplysninger om navn, telefonnummer, e-mail, stillingsbetegnelse og arbejdsplads.
I enkelte tilfælde indsamler og behandler vi andre personoplysninger, i forbindelse med at der sker løbende kommunikation gennem parterne.

2.3 Kandidater til stillinger hos vores kunder

Hvis du er kandidat/ansøger til en stilling hos en af vores kunder, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med udvælgelses- og ansættelsesprocessen.
Såfremt vi har behov for at behandle fortrolige eller følsomme personoplysninger, vil du blive oplyst om det og bedt om at afgive samtykke.
Kandidater i vores CV-database opbevares i seks måneder, med mindre der er givet samtykke til længere opbevaring.

3. Videregivelse af persondata

I forbindelse med opfyldelse af kundeaftaler/kontrakter kan der være behov for, at tredjemand benytter dine personoplysninger for at kunne levere de ydelser, som du har bestilt. Det kan være forretningspartnere, der har brug for dine personoplysninger for at kunne udføre bestemte transaktioner, f.eks. fragt eller reparationer.
Data behandles også af vore databehandlere i forbindelse med drift af it-systemer og tilknyttede ydelser.
Derudover videregiver vi kun personoplysninger til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, hvis du udtrykkeligt har givet samtykke til det, eller vi har en lovpligtig forpligtigelse til det.

4. Samtykke

I de fleste tilfælde er vores behandling af dine personoplysninger baseret på et andet retsgrundlag end samtykke. I det omfang vi måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, gælder, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

5. Kontakt via mail, hjemmeside og sociale medier

Kunder, leverandører og samarbejdspartnere har mulighed for at kontakte os gennem forskellige kanaler. Formålet med henvendelserne varierer meget, men sker oftest på i forbindelse med forespørgsler på ydelser eller afklaringer i forbindelse med kunde/leverandørforhold.
Når du kontakter os indsamler og behandler vi personoplysninger om dig. Det vil typisk være navn, telefonnummer og e-mail, men vi vil også gemme de oplysninger, der er indeholdt i den besked, du sender til os.

6. Opbevaring og sletning af persondata

Vi sletter dine personoplysninger efter de almindelige forældelsesregler, der gælder i Danmark. Vi sletter løbende personoplysninger, som ikke er nødvendige, når vi har opfyldt vores forpligtelser i forhold til et eller flere af de formål de er indsamlet til.
Hvis du vil vide mere om, hvor længe vi gemmer dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

7. Sikkerhed

For at sikre de personlige oplysninger vi er dataansvarlige for, har vi etableret en lang række tekniske, fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
Vi har interne procedurer for korrekt håndtering af personoplysninger, det er kun medarbejdere med et arbejdsrelateret behov der har adgang til data og derudover har vi vedtaget en it- og sikkerhedspolitik.
Ovenstående procedurer og politikker revideres jævnligt og mindst en gang om året.

8.    Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst anmode om at se dine persondata og berigtige/opdatere oplysningerne.
  • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
  • Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
  • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Du har ret til at få overført/udleveret oplysninger (dataportabilitet).
  • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du selv har givet til os.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder her.

Klage til Datatilsynet.

Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for, at blive orienteret og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på datatilsynet.dk.

Tekniske cookies

Tekniske Cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. De sørger eks. for, at du ikke hele tiden ryger af den hjemmeside du besøger. 

Tekniske cookies er nødvendige, og er altid slået til.

Cookie-indstillinger

vm-gdpr - 1 måned

Bruges til at huske de valg der tages under Cookie-Indstillinger.

vm-gdpr-accept - 1 måned

Angiver om cookie-indstillinger er blevet gennemgået / accepteret.

_le_v_aid

- 1 år

Provider Cookie is stored under the domain where the tracking script resides. E.g. if a Leadenhancer customer xyz has installed the Leadenhancer tracking script on their website (www.xyz.com) the domain under which the cookie is stored will be www.xyz.com Description/purpose The purpose of this cookie is to to identify if a Visitor is coming back within a year. What kind of data is stored in the cookie A unique hashed string of the browser the Visitor is using. Person identifiable A person is not identifiable and IP address collected are from Organisations and used only for lookup in our database of Company IPs Are data stored in EU? The cookie is stored in the browser and data collected is stored in EU. Is data shared with third parties? No

_le_id

- 2 år

Provider Cookie is stored under the domain where the tracking script resides. E.g. if a Leadenhancer customer xyz has installed the Leadenhancer tracking script on their website (www.xyz.com) the domain under which the cookie is stored will be www.xyz.com Description/purpose The purpose of this cookie is to to identify if a Visitor is unique What kind of data is stored in the cookie A unique hashed string of the browser the Visitor is using. Person identifiable A person is not identifiable and IP address collected are from Organisations and used only for lookup in our database of Company IPs Are data stored in EU? The cookie is stored in the browser and data collected is stored in EU. Is data shared with third parties? No

_le_ref

- 6 måneder

Provider Cookie is stored under the domain where the tracking script resides. E.g. if a Leadenhancer customer xyz has installed the Leadenhancer tracking script on their website (www.xyz.com) the domain under which the cookie is stored will be www.xyz.com Description/purpose The page from which a Visitor have come to the web site. A Visit is decorated with this information and can be used to identify which websites generates the most traffic. What kind of data is stored in the cookie A url (encoded) of the page from which the Visitor came, e.g. https://www.google.com Person identifiable A person is not identifiable and IP address collected are from Organisations and used only for lookup in our database of Company IPs Are data stored in EU? The cookie is stored in the browser and data collected is stored in EU. Is data shared with third parties? No

_le_ses

- 6 måneder

Provider Cookie is stored under the domain where the tracking script resides. E.g. if a Leadenhancer customer xyz has installed the Leadenhancer tracking script on their website (www.xyz.com) the domain under which the cookie is stored will be www.xyz.com Description/purpose Cookie are responsible for keeping the session active for 30 minutes after last tracked action, when they expire the visit is considered as ended. What kind of data is stored in the cookie No data stored only uses to keep track if the session is expired or not. Person identifiable A person is not identifiable and IP address collected are from Organisations and used only for lookup in our database of Company IPs Are data stored in EU? The cookie is stored in the browser and data collected is stored in EU. Is data shared with third parties? No

lastHash

lastHash - 1 dag

Gemmer den sidste hash værdi i urlen

Hjemmeside

appCurrentDomainId - 1 år

Gemmer id'en på nuværende domæne, som bliver brugt til at styre sproget

vmcms - Slettes når browseren lukkes

Hjemmesiden bruger denne cookie til at identificere den besøgende, på tværs af sider, under besøget.

 

Statistikcookies

Statistikcookies hjælper udviklere til at optimere hjemmesiden, ved at indsamle oplysninger om hvilke sider der er mest populære, og hvilke sider der tilsyneladende ikke falder i brugernes smag. Dermed kan hjemmesiden og brugervenligheden forbedres.

Statistikcookies bruges også til at indsamle generel besøgsstatistik gennem simpel optælling.

De har oftest ingen eller meget lille betydning for din privatsfære, da de ikke registrerer, hvad der søges efter på andre hjemmesider.

Google Analytics

_ga - 2 år

Denne cookie fra Google bruges til overvågning af trafik på vores hjemmeside og sporing af hver besøgendes antal besøg, tidspunktet for det første besøg, tidligere besøg og det aktuelle besøg.

_ga_* - 1 år

Bliver brugt til at optælle og gemme antallet af sidevisninger

 

Markedsføringscookies

Markedsføringscookies anvendes i kommercielt henseende til at målrette annoncer til dig.

De indsamler oplysninger om din færden på de enkelte hjemmesider, og danner dermed et overblik over interesser, vaner og aktiviteter, der kan anvendes til at vise relevante annoncer.

_gcl_au

_gcl_au - 3 måneder

Formålet med denne cookie er at optimere funktionaliteten på hjemmesiden

Bing Ads

_uetsid - Session

Denne cookie sættes af Bing. Formål er at spore konverteringer på tværs af hjemmesiden.

_uetvid - 13 måneder

Bruges til at tracke og gemme besøg på tværs af websider

 

Personaliserede cookies

Personaliserede cookies indsamler oplysninger om din færden på hjemmesiden, og kan hjælpe med at foreslå andre sider, nyheder eller produkter for dig, baseret på de ting du har vist interesse. 

Personaliserede cookies anvendes ikke til markedsføring andre steder på nettet.

Hjemmesiden benytter ingen cookies i denne kategori.

 

Cookie indstillinger