Nu kan man hurtigt rekruttere medarbejdere fra hele verden

Nu kan man hurtigt rekruttere medarbejdere fra hele verden

Vikar- og rekrutteringsbureauet Eurojob er blevet certificeret og er dermed blevet en del af fast-track ordning i forhold til medarbejdere fra andre lande en fra EU og Norden

Hos Eurojob kan man nu hurtigt og fleksibelt rekruttere arbejdskraft fra hele verden. Certificering hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI), gør folkene bag Eurojob stolte, glade og optimistiske.

Eurojobs vikar- og rekrutteringsforretning er baseret på udenlandsk arbejdskraft. En forretning hvor man primært har rekrutteret arbejdskraft indenfor EU. Men i løbet af 2020 oplevede man en tiltagende udfordring med at rekruttere en række profiler indenfor EU's grænser.

- Jeg synes det i løbet af 2020 blev sværere at finde folk til slagterierne og til metalindustrien. Vi har indtil nu primært rekrutteret indenfor EU. Det er der flere årsager til. Arbejdsmarkedets fri bevægelig gør det administrativt nemmere og desuden har vi et vidt forgrenet netværk indenfor EU, fortæller ejer af Eurojob Lars Tobler. Men i løbet af 2020 ændrede Eurojobs geografisk fokus.

Nu kan man hurtigt rekruttere medarbejdere fra hele verden

Ventetid på flere måneder

Et bureau fra Vietnam der formidler arbejdskraft, henvendte sig til Eurojob for at høre om de kunne være interesseret i et samarbejde i forhold til at rekruttere arbejdskraft fra Vietnam til Danmark. Eurojob gik i dialog med bureauet fra Vietnam. Næste step var at finde ud af, hvordan et samarbejde skulle se ud.

- Vi drøftede processer og fik set eksempler på profiler, som bureauet arbejdede sammen med. Vi synes det så interessant ud og set i lyset af, at vi oplevede udfordringer med at skaffe folk til slagterier og metalindustrien, synes vi det var værd at gå dybere ind i, siger Lars Tobler.

Hvis en person kommer fra et såkaldt tredjeland – lande udenfor EU, Norden, EØS og Schweiz – er det noget vanskeligere at få arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Den største del af udenlandsk arbejdskraft i Danmark er derfor også fra EU. Mindre end 10 % af den udenlandske arbejdsstyrke er personer fra andre lande end Norden og EU.
Som EU-borger har man retten til at opholde sig og arbejde indenfor EU. Også kaldet arbejdsmarkedet fri bevægelighed. Disse regler gør det forholdsvist nemt at bevæge sig indenfor EU og tage arbejde.

- Det er forholdsvist nemt at operere med udenlandsk arbejdskraft fra EU. Vi søger for at ordne de administrative ting inden folk kan starte på en dansk arbejdsplads. Og det kan godt kræve lidt tålmodighed. Men det er noget nemmere, end når medarbejderen kommer fra tredjeland. Vi har oplevet at der kan gå 6-8 uger fra vi sætter processen i gang med at skaffe ophold- og arbejdstilladelse for folk fra tredjeland og til at de lovligt er klar til at gå på arbejde, fortæller Lars Tobler.

Godt for alle parter

Processen med godkendelse via SIRI kan dog gøres nemmere og mere fleksibel. Virksomhederne kan blive en del af en fast-track ordning, der gør det meget hurtige at få de nødvendige tilladelser til at arbejde og opholde sig i Danmark. Men inden man kan blive en del af fast-trask ordningen skal man certificeres.

Her er der en række krav man skal opfylde for at få certificeringen. Løn og ansættelsesvilkår skal generelt være sædvanlige efter danske forhold. Hvilket betyder at løn, arbejdstid, ferieforhold og opsigelsesvarsler skal være almindelige. Man skal også overholde overenskomst for den pågældende branche. For at blive certificeret må man ikke være straffet efter udlændingeloven og man må heller ikke have udestående med arbejdstilsynet. Alt dette kunne Eurojob opfylde.

- Vi har nu fået certificering hos SIRI og er både stolte og glade. Samarbejdet med SIRI har været fortrinligt og nu glæder vi os til at komme i gang med at bruge ordningen. Der er ingen tvivl om at det vil gavne vores muligheder. Men jeg synes også der er fair og menneskeligt bedre, at personen, der har truffet den store beslutning det er at flytte til et nyt land for at arbejde, ikke skal holdes på pinebænken i flere måneder. Og virksomheder kan også få en hurtig afklaring hvornår deres ny medarbejder kan starte, slutter Tobler.

Processen med at skaffe arbejds- og opholdstilladelse for en medarbejder fra tredjeland er med en fast-track ordning nede på cirka 10 dage.