Glædeligt – men ikke nok

Glædeligt – men ikke nok

Det er glædeligt, hvis det bliver nemmere for de danske virksomheder at rekruttere arbejdskraft fra udlandet.

Umiddelbart lyder det godt, at regeringen i sidste uge har fremlagt et lovforslag, hvor virksomheder med mindst 10 ansatte kan få en mere fleksibel sagsbehandling, når de rekrutterer arbejdskraft fra udlandet.

Lovforslaget er et skridt i den rigtige retning.
I stedet for at have 90 dage til at få oprettet en bankkonto, vil man i fremtiden have 180 dage til dette. Det kan på mange måder gøre det nemmere for virksomhederne at få deres nye medarbejdere fra udlandet på plads.

Som vikar- og rekrutterings virksomhed har vi oplevet denne Catch-22 situation, hvor medarbejderen fra udlandet bliver nægtet MitID, fordi de ikke kan fremvise danske lønsedler. Modsat bliver de nægtet en bankkonto fordi de ikke har MitID. Men en bankkonto er jo en forudsætning for at få udbetalt løn. Så her spænder systemet ben for sig selv.

Det er derfor glædeligt for hele dynamikken på det danske arbejdsmarked, at man fra politisk hold er begyndt at få øjnene op for, at det skal være mere fleksibelt og nemmere at rekruttere arbejdskraft fra udlandet.

Alle tal fra bl.a. DI peger på, hvor vigtigt det i fremtiden er med udenlandsk arbejdskraft for at holde hjulene i gang i Danmark. Lige nu tales der om at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til SOSU-området, men det er jo kun toppen af isbjerget. Mange brancher vil komme til at mangle faglært arbejdskraft i fremtiden.

Man arbejder ihærdigt på at få flere unge til at tage håndværksmæssige uddannelser – dette er jo også rigtigt godt – men det rækker ikke. For det første er der ikke unge nok, der søger, og for det andet, er de unge flere år undervejs, inden de kan indtage roller som dygtige medarbejdere med den nødvendige erfaring.

Derfor er et hvert skridt i retning af at gøre det mere fleksibelt at rekruttere fra udlandet velkommen og nødvendigt- men der skal stadig gøre meget mere.